Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Χωρίς τή συμμετοχή μας στά Ἅγια Μυστήρια δέν ὑπάρ...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Χωρίς τή συμμετοχή μας στά Ἅγια Μυστήρια δέν ὑπάρ...: ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Χωρίς τή συμμετοχή μας στά Ἅγια Μυστήρια δέν ὑπάρχει σωτηρία. Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ  Τ όσο μεγάλη ε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου