Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Μετάνοια ...

-Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γεωργ. Παπασταύρου-: Μετάνοια ...: Μετάνοια Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 13:15 Από  aski...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου