Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Το τρομακτικό όραμα του Αγίου Γ...

-Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γεωργ. Παπασταύρου-: Το τρομακτικό όραμα του Αγίου Γ...: Το τρομακτικό όραμα του Αγίου Γαβριήλ του δια Χριστόν σαλού και ομολογητού Τετάρτη, 03 Σ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου