Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Αφιέρωμα του Περιοδικού “Ο ΣΤΑΥΡΟΣ” στον μακαριστό Νικόλαο ΣωτηρόπουλοΠεριοδικό “Ο ΣΤΑΥΡΟΣ” Σεπτέμβριος 2014
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΠΑΤΉΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 

aktines.blogspot.gr/2014/09/blog-post_849.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου