Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Τα λειτουργικά έκτροπα, που συνδέονται με τα μνημό...

Έκτακτο Παράρτημα: Τα λειτουργικά έκτροπα, που συνδέονται με τα μνημό...:   Τελευταία τείνει να επικρατήσει μια συνήθεια ισοπεδώσεως της Παραδόσεως. Έτσι είθισται ορισμένοι από τούς πιστούς μας κατά τα μνημό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου