Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΙΑΚΩ...

ΤΡΙΒΩΝΙΟ: ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΙΑΚΩ...: O Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.  Τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, ο Γέροντας τακτικά τον επισκέπτονταν, κυρίως πηγαίνοντας για την Αθήνα, για τους γ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου