Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΙΑΚΩ...

ΤΡΙΒΩΝΙΟ: ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΙΑΚΩ...: O Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.  Τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, ο Γέροντας τακτικά τον επισκέπτονταν, κυρίως πηγαίνοντας για την Αθήνα, για τους γ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου