Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Ἡ ἐξομολόγηση καὶ ὁ Ἅγιος Γέροντας π.Ἰάκωβος Τσαλί...

Έκτακτο Παράρτημα: Ἡ ἐξομολόγηση καὶ ὁ Ἅγιος Γέροντας π.Ἰάκωβος Τσαλί...:   Γιὰ τὸ μεγάλο θέμα τῆς ἐξομολογήσεως, στὸ ὁποῖο ἀφιέρωσε πολλὰ χρόνια τῆς ζωῆς του, πολλὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε. Ἂς ἀναφέρουμε τὰ κυρι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου