Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Ο γ.Πορφύριος λέει την ευχή τού Ιησού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου