Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή τῶν Βαΐων 5 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.mp3- π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
Κυριακή Τῶν Βαΐων 5 
715 20-04-97 Τῶν Βαΐων
(Φιλιπ. 4, 4-9)
Ἕνα πετράδι χριστιανικοῦ βίου (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27') Λήψη

796 04-04-99 Τῶν Βαΐων
(Ἰωάν. 12, 1-18)
Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ἑορτή τῶν Βαΐων (δ. 26') Λήψη

831 23-04-00 Τῶν Βαΐων
(Ἰωάν. 12, 1-18)
Οἱ ἀφιερώσεις (δ. 28') Λήψη

921 28-04-02 Τῶν Βαΐων
(Ἰωάν. 12, 1-18)
Οἱ ἀφιερώσεις (β΄ ἔκδοσις) (δ. 26') Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου