Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή τῶν Βαΐων 4 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.mp3- π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
Κυριακή τῶν Βαΐων 4 
127 11-04-82 Τῶν Βαΐων
(Ἰωάν. 12, 1-18)
Οἱ τρεῖς θριαμβευτικές εἴσοδοι τοῦ Χριστοῦ (δ. 18') Λήψη
392 03-04-88 Τῶν Βαΐων
(Ἰωάν. 12, 12-13)
Οἱ τρεῖς θριαμβευτικές Εἴσοδοι τοῦ Χριστοῦ (δ. 23') Λήψη

227 15-04-84 Τῶν Βαΐων
(Ἰωάν. 12, 12-13)
Ὁ Λαός ὑμνεῖ τόν θριαμβευτήν Ἰησοῦν (δ. 30') Λήψη
497 31-03-91 Τῶν Βαΐων
(Ἰωάν. 12, 12-3)
Ὁ Ὕμνος τοῦ Μεσσίου (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29') Λήψη

434 23-04-89 Τῶν Βαΐων
(Ἰωάν. 12, 1-18)
Δύο κόσμοι μπροστά στό Χριστό (δ. 30') Λήψη
561 11-04-93 Τῶν Βαΐων
(Ἰωάν. 12, 1-18)
Δύο κόσμοι μπροστά εἰς τόν Χριστό (β΄ ἔκδοσις) (δ. 30') Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου