Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΠΑΤΡ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ - (ΕΤ3 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ)

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΠΑΤΡ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ (6 ΒΙΝΤΕΟ)

(ΕΤ3 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου