Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Μεγάλη Δευτέρα 3 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 .mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
  Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Μεγάλη Δευτέρα 3
08-04-01 Κύρ. τῶν Βαΐων ἑσπέρας (δ. 18') Λήψη

24-04-94 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας Ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ τύπος Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (δ. 28') Λήψη


20-04-97 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18-43)
Ἡ ξηρανθεῖσα συκῆ (δ. 26') Λήψη


12-04-98 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος α') (δ. 29') Λήψη


04-04-99 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18-22)
Ἡ ἄκαρπη συκιά, τύπος καί πραγματικότης (δ. 27') Λήψη


Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 


που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου