Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Μεγάλη Δευτέρα 1 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου


                                                           Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
  Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Μεγάλη Δευτέρα 1

19-04-81 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας Ἀνάλυσις τοῦ τροπαρίου : «Ἰδού Ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν μέσῳ τῆς νυκτός...» (δ. 21') Λήψη01-05-83 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 28-31)
Δυό κατηγορίες ἀνθρώπων ἀπέναντι στό θέλημα Τοῦ Θέου (δ. 16') Λήψη


07-04-85 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας Ἀμφισβήτησις μεσσιανικότητος Τοῦ Ἰησοῦ ἐκ μέρους τῶν ἀρχιερέων καί ἀπάντησις Τοῦ Κυρίου (δ. 28') Λήψη


27-04-86 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας «Ἰδού Ὅ Νυμφίος ἔρχεται» (δ. 27') Λήψη


2-04-87 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Μάτθ. 21, 18-22)
Ἡ ἄκαρπη συκιά τύπος πραγματικότητος (δ. 29') Λήψη


03-04-88 Ὄρθρος Μ. Δευτέρας
(Ἀριθμ. 11, 4-34)
Τά μνήματα τῆς ἐπιθυμίας (ὅταν ἀπουσιάζει ἡ νηστεία) (δ. 27') Λήψη


Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 

που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου