Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Ἀποκάλυψις καί Συγκάλυψις εἰς τήν Ἐνανθρώπησιν- π. Αθαν. Μυτιληναίος .mp3

862
24-12-00
Πρό Χρ. Γεννήσεως
(Ματθ. 1, 1-25)

Ἀποκάλυψις καί Συγκάλυψις εἰς τήν Ἐνανθρώπησιν (δ. 27')
Λήψη
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου