Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

"Οταν ακούσετε ότι ιδρύθηκε στην Τουρκία μία καινο...

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: "Οταν ακούσετε ότι ιδρύθηκε στην Τουρκία μία καινο...: "Οταν ακούσετε ότι ιδρύθηκε στην Τουρκία μία καινούρια χώρα που θα λέγεται Κουρδία ..." πηγ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου