Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Στο προσκυνητάρι της “Φοβεράς Προστασίας”

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΗΒΩΝ: Στο προσκυνητάρι της “Φοβεράς Προστασίας”: Υπό Δημητρίου Π. Λυκούδη,  Θεολόγου – Φιλολόγου, Υπ. Δρος Παν/μίου Αθηνών Μάρτιος του 1997. Η πρώτη μου επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Είχ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου