Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Όταν ο Γερ. Παϊσιος χαστούκισε φοιτητή θεολογίας.

Πνεύματος κοινωνία: Όταν ο Γερ. Παϊσιος χαστούκισε φοιτητή θεολογίας.: Κάποτε επισκέφτηκα τον Πατέρα Παϊσιο με έναν φοιτητή της θεολογίας που βρισκόταν σε μια ηλικία κρίσιμη. Τον ρώτησε για τις σπουδές τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου