Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Πάνω από 300.000 πιστοί για να προσκυνήσουν το λεί...

Έκτακτο Παράρτημα: Πάνω από 300.000 πιστοί για να προσκυνήσουν το λεί...: Πλήθος κόσμου από όλα τα μέρη της Ρουμανίας, καθώς και από τις γειτονικές ορθόδοξες χώρες συρρέει από την Παρασκευή στο Ιάσιο για να προ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου