Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Κυριακή 12 Οκτωβρίου. Αφιέρωμα στην Ιερά Μονή Πανα...

Ενοριακή ζωή - Άγιος Δημήτριος Πειραιώς: Κυριακή 12 Οκτωβρίου. Αφιέρωμα στην Ιερά Μονή Πανα...: Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 10.15π.μ., στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι Αττικής, θα πραγματοποιηθεί ένα μικρό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου