Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Can The Jews Stop Putin?

Με ενεργοποίηση ελληνικών υπότιτλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου