Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Allilouarion & Idou of Nymphios - Behold Bridegroom cometh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου