Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

«Καταφύγιο κακοποιημένης γυναίκας»

Κακοποιημένες γυναίκες
ΕΓΝΑΤΙΑ 38, 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
VODAFONE:694 023 9743
WIND:6906 415 166
WHAT'S UP:697 2656 903

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή  9:00 - 17:00
Φαξ: 2310 551 041
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκοπός του «Καταφυγίου Γυναίκας» (ΚΓ) είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης σε γυναίκες, θύματα κακοποίησης, και να ευαισθητοποιήσει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών γενικότερα. Επιπλέον, το ΚΓ,  έχει αναπτύξει και οργανώνει ποικίλες κοινωνικές δράσεις και προγράμματα παρέμβασης με απώτερο σκοπό τη καταπολέμηση του φαινομένου της κακοποίησης εις βάρος των γυναικών και την πρόληψη του. Απώτερος σκοπός, αναγόμενος στο μέλλον, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ξενώνα για την προσωρινή φιλοξενία κακοποιημένων γυναίκων. 
Οι δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες, οι δράσεις και τα προγράμματα του ΚΓ συνοψίζονται ως εξής:
Για την υποστήριξη των κακοποιημένων γυναικών:
 •  Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης (μία ή περισσότερες συναντήσεις με  κοινωνικό λειτουργό ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης)
 •  Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης (μέσος όρος 16 συναντήσεις με ψυχολόγο ανάλογα με την περίπτωση)
 •  Νομική συμβουλευτική (συνάντηση με δικηγόρο για πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες κινήσεις, το θεσμικό πλαίσιο και τα δικαιώματα της εκάστοτε κακοποιημένης γυναίκας)
 •  Ομαδική υποστήριξη γυναικών  με την εμπειρία της κακοποίησης
 •  Βοήθεια στη συμπλήρωση, έκδοση δημόσιων εγγράφων απαραίτητα για δικαστική ή άλλη χρήση (υπηρεσίες πρόνοιας,  έκδοση ΑΦΜ,  ιατροδικαστικές εξετάσεις, διάφορα έγγραφα για τον διορισμό δικηγόρου, άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κ.α.)
 •  Παραπεμπτικό/επικοινωνία για το διορισμό δωρεάν δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ή τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους ανά την Ελλάδα και συνεχή υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία
 •  Διασύνδεση της εξυπηρετούμενης γυναίκας με άλλους φορείς ( φορείς υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών εκτός Θεσ/νίκης, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, διάφορες υπηρεσίες κ.α.) και παραπομπή εφόσον κριθεί απαραίτητο
 •  Παροχή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης και υλικής υποστήριξης (τρόφιμα, οικιακά είδη, ρουχισμό, έπιπλα κ.α.) σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο
Για την αντιμετώπιση/πρόληψη/ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για τη βία κατά των γυναικών:
 •  Ομάδες διαχείρισης συναισθημάτων και αυτοελέγχου για άνδρες που εμπλέκονται στη βία ως θύτες
 •  Συμβουλευτική ζευγαριών, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την ενδυνάμωση της σχέσης
 •  Οργάνωση/συμμετοχή σε προγράμματα ενημέρωσης σε σχολεία, κολέγια, συλλόγους και λοιπούς φορείς
 •  Οργάνωση/συμμετοχή σε ανοιχτές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κοινού
 •  Συνεχή παρουσία σε μεγάλες  εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των επισκεπτών για τη βία κατά των γυναικών (Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσ/νίκης, Διεθνής  Έκθεση Θεσσαλονίκης κ.α.) 
http://www.katafygiogynaikas.org/prostasia/purpose

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου