Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Μετανοεῖτε ! Ἤγγικεν γὰρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐραν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου