Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Η μοναξια της πολυκοσμίας (Μπορεί να είσαι κάθαρμα...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Η μοναξια της πολυκοσμίας (Μπορεί να είσαι κάθαρμα...: ΟΟΔΕ - blog Κειμενο του Ρ.Μ, δακτυλογράφηση: Δ.Θ.   Ο Χριστός δεν σταυρώθηκε για να έχουμε παρέα και ζεστασιά. Όχι ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου