Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Δεν ξέρετε τι είναι για μας τους Ρωμηούς (όσοι απο...

Έκτακτο Παράρτημα: Δεν ξέρετε τι είναι για μας τους Ρωμηούς (όσοι απο...: Τα δάκρυα πού ποτέ δεν στεγνώνουν...  Πώς ήλθαν τα πράγματα ανάποδα, Θεέ μου! Ο Ρωμηός ξένος στην Αγιά - Σοφιά!   σχόλιο Γ.Θ : Πρέπε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου