Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΙΦ - ΔΡΑΣΕΙΣ - Ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΙΦ

Στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, που εντάσσονται στο «Εθνικό Πρόγραμμα  για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της  Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», η ΓΓΙΦ λειτουργεί  Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε γυναίκες που απευθύνονται σε αυτά. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ:Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλευτικών Κέντρων ΓΓΙΦ και εδώ: Κώδικας Δεοντολογίας για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των γυναικών. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ λειτουργούν στις εξής πόλεις:
  • Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας.  Το Κέντρο λειτουργεί από το 1988 και παρέχει ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 16:30
Νίκης 11, Αθήνα (Σύνταγμα), 105 57
Τ: 210 33.17.305-6 / F: 210 33.15.787
E: isotita4@otenet.gr
  • Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών – ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ. Λειτουργεί από τις 27/3/2012 και αποτελεί επέκταση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Αθήνας (Σύνταγμα). Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους τομείς: α) ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη γυναικών θυμάτων βίας, β) νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και γ) σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία σε συνεργασία με το Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
http://womensos.gr/sumvouleutika-kentra-ggif/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου