Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

Ἄκτιστον: Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου: Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος Ομιλία π. Αθανάσιου Μυτιληναίου στην Κυριακή ΙΣΤ΄ Λουκά. Τελώνου και Φαρισαίου ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου