Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Ἡ ζωντανή παρουσία τῆς Παναγίας!!!

Το Σταυρουδάκι: Ἡ ζωντανή παρουσία τῆς Παναγίας!!!: Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος Ἰωάννης Ἰανωλίδε Τά Χριστούγεννα ὁ Βαλέριος ἦ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου