Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Άγιος Παίσιος: Έπρεπε να φυλάτε τα χειροκίνητα... ...

Έκτακτο Παράρτημα: Άγιος Παίσιος: Έπρεπε να φυλάτε τα χειροκίνητα... ...: "Κάνει ο άλλος μια ώρα γυμναστική; Αν, όμως, του πεις να κάνει καμιά μετάνοια, αμέσως κουράζεται!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου