Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

θα είναι αγόρι μην το σκοτώσεις με την έκτρωση ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου