Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Επιδιόρθωσε και μοίρασε 3.000 ζευγάρια παπούτσια σ...

To χαμομηλάκι : Επιδιόρθωσε και μοίρασε 3.000 ζευγάρια παπούτσια σ...: Ο Ρομπέν των... παπουτσιών Ο Έλληνας που έχει μοιράσει 3.000 ζευγάρια σε απόρους Κάποιοι συγκεντρώνουν τρόφιμα, άλλοι φάρμακα ή κουβέρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου