Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Γέροντας Παΐσιος: Οι Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση....

Έκτακτο Παράρτημα: Γέροντας Παΐσιος: Οι Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση....: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα Ειπώθηκε τον Νοέμβριο του 1988

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου