Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Καλή φώτιση! 6 Ιανουαρίου: Τα Θεοφάνεια, δηλ. η βά...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Καλή φώτιση! 6 Ιανουαρίου: Τα Θεοφάνεια, δηλ. η βά...: Το περσινό αφιέρωμά μας με αρκετά άρθρα και ένα βίντεο για τον Ιορδάνη εδώ . Δείτε ακόμη:  Epiphany: The Baptism of Christ (

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου