Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Καλή φώτιση! 6 Ιανουαρίου: Τα Θεοφάνεια, δηλ. η βά...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Καλή φώτιση! 6 Ιανουαρίου: Τα Θεοφάνεια, δηλ. η βά...: Το περσινό αφιέρωμά μας με αρκετά άρθρα και ένα βίντεο για τον Ιορδάνη εδώ . Δείτε ακόμη:  Epiphany: The Baptism of Christ (

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου