Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Ultrasound viewings before abortions stops abortions (video)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου