Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
Ορισμός
Πολλές φορές είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς μια κατάσταση ή ένα περιστατικό βίας. Άλλες πάλι, υπάρχει το ενδεχόμενο η κακοποίηση να υπάρχει και να μην αναγνωρίζεται. Ο βασικότερος τρόπος για να την αντιληφθεί κάποιος άνθρωπος είναι αρχικά να εντοπίσει ότι τόσο η σωματική ή η πνευματική ακεραιότητα του/της, όσο και η ελευθερία του/της έχουν καταπατηθεί. Με λίγα λόγια, η κακοποίηση εις βάρος των γυναικών έχει να κάνει με την άσκηση κάποιας βίαιης συμπεριφοράς ή στάσης που προκαλεί ζημιά και πληγώνει τη γυναίκα που τη δέχεται. Ως αποτέλεσμα, δημιουργεί τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές πληγές, οι οποίες είναι δύσκολο να ξεπεραστούν, ειδικά όταν η κακοποίηση συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που αν δε διακοπεί μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες.
Μορφές
Η κακοποίηση μπορεί να «ντυθεί» με πολλές μορφές και να εκφραστεί με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με τη συμπεριφορά, το περιβάλλον και τον άνθρωπο που τη προκαλεί. Μπορεί να χαρακτηριστεί βάσει της βίαιης πράξης και της άμεσης συνέπειας που έχει σε μια γυναίκα. Με γνώμονα αυτό, η κακοποίηση μπορεί να είναι σωματική, όταν προκαλούνται φθορές και τραύματα στο σώμα, ψυχολογική ή/και συναισθηματική όταν επηρεάζεται αρνητικά ο ψυχικός και συναισθηματικός κόσμος μιας γυναίκας, σεξουαλική στη περίπτωση που μια γυναίκα έχει εξαναγκαστεί σε σεξουαλική πράξη, και οικονομική όταν στερείται των απαραίτητων αγαθών για την επιβίωση της ή κάποιος εισπράττει με τη βία το εισόδημα της. Συνήθως η ψυχολογική μπορεί να συμβαδίζει με τις υπόλοιπες μορφές. Επίσης υπάρχει η παραμέληση που συνοψίζεται σε έλλειψη της απαραίτητης φροντίδας και προσοχής, αλλά συνήθως υφίσταται σε νεαρότερες ή γηραιότερες ηλικίες που εξαρτιόνται άμεσα από άλλους ανθρώπους. Τέλος υπάρχει η λεκτική βία που έχει να κάνει με υβριστικά ή ρατσιστικά σχόλια, η οποία μπορεί να ενταχθεί και στη ψυχολογική.
Με βάση το χωρικό πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει μπορεί να είναι κακοποίηση μέσα στην οικογένεια ή αλλιώς ενδοοικογενειακή βία. Η συγκεκριμένη προκαλείται από κάποιο συγγενικό ή πολύ κοντινό πρόσωπο, όταν για παράδειγμα συμβαίνει σε μια σχέση. Επιπλέον, υπάρχει η κακοποίηση στον εργασιακό τομέα ή επαγγελματικό περιβάλλον που συμβαίνει από τον εργοδότη ή κάποιον συνάδελφο. Μπορεί επίσης να συμβεί κατ’ εξακολούθηση ή μεμονωμένα σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο. Για παράδειγμα, στο δρόμο ή στη σχολή, από κάποιον άγνωστο ή ακόμα και γνωστό πρόσωπο της γυναίκας.

http://www.katafygiogynaikas.org/prostasia/node/115

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου