Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Πότε μποροῦν νά μέ βλάψουν; Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόσ...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Πότε μποροῦν νά μέ βλάψουν; Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόσ...: AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ Πότε μποροῦν νά μέ βλάψουν; Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος     Ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σέ βλ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου