Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Μαγεία & πολυγαμία: δύο συμπτώματα της νόσου του δ...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Μαγεία & πολυγαμία: δύο συμπτώματα της νόσου του δ...: Δυο posts στο blog του Κόκκινου Ουρανού με έκαναν να αναλογιστώ με φρίκη πόσο έχει προχωρήσει η παράνοια, που έχει προκαλέσει στο δυτικό ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου