Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Ἐκεῖ θὰ ἀνταμώσουμε ὅλοι... Ἐδῶ δὲν ἤρθαμε γιὰ νὰ ...

Έκτακτο Παράρτημα: Ἐκεῖ θὰ ἀνταμώσουμε ὅλοι... Ἐδῶ δὲν ἤρθαμε γιὰ νὰ ...: Tί νομίζεις ὅτι εἶναι ὁ θάνατος;   Στενοχωρήθηκες πολύ. Τὸ βλέπω. Ὅμως, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ στενοχωρούμεθα, οὔ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου