Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Ανάμεσα σε Δύση και Ισλάμ - Πέντε βιωματικές σκηνέ...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Ανάμεσα σε Δύση και Ισλάμ - Πέντε βιωματικές σκηνέ...:   Του Νίκου Χειλαδάκη Δημοσιογράφου - Συγγραφέα - Τουρκολόγου ΟΟΔΕ   1) Το μεγάλο κλειστό στάδιο, «Philios Arena»,  στην A...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου