Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Όχι παιδοφιλία και παιδόφιλοι, αλλά ... «παιδοβασία» και «παιδοβάτες»

Ορισμός: Ο όρος "παιδοφιλία" χρησιμοποιήθηκε επίσημα για πρώτη φορά στο DSM-III (American Psychiatric Association, 1980) για να περιγράψει μία ειδική κατηγορία ατόμων που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά.


Nεολογισμός, λοιπόν, που, κατά τη γνώμη μας, όσο αρνητικά και αν είναι φορτισμένη η σημασία του, δεν παύει να είναι ατυχής.

Αν έμπαιναν στον κόπο να αναλύσουν τη λέξη θα διαπίστωναν ότι αποτελείται από δυο ιερές νοηματικά λέξεις, το ουσιαστικό «παι̃ς» και το ρήμα «φιλω̃» που μαζί δηλώνουν την αγάπη προς τα παιδιά.

Το χαμομηλάκι επινόησε και χρησιμοποιεί τις λέξεις «παιδοβασία» και «παιδοβάτες» για να χαρακτηρίσει, όσο πιο εύστοχα γίνεται, τους ψυχρούς αυτούς εγκληματίες και τις κτηνώδεις πράξεις τους.

Το χαμομηλάκι, το κακοποιημένο παιδί, που άντεξε αλλά θα υποφέρει για όλη του την ζωή, ενοχλείται πολύ, όταν βαφτίζεται με εξαιρετική ευκολία το σύνολο των παιδοβατών (χωρίς να αποκλείει ότι ανάμεσά τους μπορεί να υπάρχουν και ψυχασθενείς), ως άτομα με ψυχολογικά προβλήματα, και δε δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι ως άνθρωποι επιλέγουμε με ελεύθερη βούληση και πλήρη συνείδηση τους τρόπους δράσης και συμπεριφοράς μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου