Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Όταν η ψυχή μας είναι αγιασμένη, ακτινοβολεί το κα...

Έκτακτο Παράρτημα: Όταν η ψυχή μας είναι αγιασμένη, ακτινοβολεί το κα...: Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης   Όταν εύχεται κανείς για τον πλησίον του, μια καλή δύναμη βγαίνει απ’ αυτόν και πηγαίνει σ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου