Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Το Θείο Φως στον πατέρα Σεραπίωνα. - Πνευματικοί Λόγοι: Δείτε το μέχρι το τέλος. Μην το χάσετε!

Πνευματικοί Λόγοι: Δείτε το μέχρι το τέλος. Μην το χάσετε!: ღვთიური ნათება მამა სერაპიონი. Ο μεταφραστής Google μας μεταφράζει από τα Γεωργιανά: Το Θείο Φως στον πατέρα Σεραπίωνα.   Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου