Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

President Putin Defends Christian Culture and Morality (+playlist)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου