Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

"Η Αγκαλιά για τα παιδιά"

"Η Αγκαλιά για τα παιδιά" Τεύχος 37

Περιεχόμενα  37ου Τεύχους:
  • Τα αποτελέσματα της συλλογής υπογραφών για το One of us
  • Η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού
  • Η Μάνα ως παιδαγωγός
  • Η Νηστεία Τετάρτης και Παρασκευής, η καλύτερη μέθοδος αδυνατίσματος
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:http://issuu.com/unborn/docs/t37/1?e=3816497/6974394Για το Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά
Το τμήμα Επικοινωνίας
Λεωφόρος Αθηνών 84, 104 41 Αθήνα
Τηλ. 210 8828788, Φαξ 210 8235121
Email: info@agalia.org.grhttp://www.agalia.org.gr
Facebook: www.facebook.com/AGKALIA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου