Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Πειραιώς: Συνέντευξη στο π. Ματθαίο Βουλκανέσκου (ortodoxiacath...
Συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας στο ιστολόγιο ortodoxiacatholicaorthodoxiacatholicaΔείτε
ακολούθως βίντεο από την συνέντευξη που ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ παρεχώρησε στο ιστολόγιο
ortodoxiacatholica.wordpress.com και στο π. Ματθαίο Βουλκανέσκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου