Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ -Κυριακή της Τυρινής 3 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ


π. Αθανασίου Μυτιληναίου


 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
522 08-03-92 Τῆς Τυρινῆς
(Ρωμ. 13,11-14,4)
Ζήλειες καί Μαλώματα (δ. 30') Λήψη

556 28-02-93 Τῆς Τυρινῆς
(Ρωμ. 13,11 14,4)
Ἡ Κατάκρισις (δ. 31') Λήψη
592 13-03-94 Τῆς Τυρινῆς Ἡ χαρωπή Νηστεία (δ. 24') Λήψη

666 25-02-96 Τῆς Τυρινῆς
(Ρωμ. 13,11 14,4)
Ἐγερτήριον Σάλπισμα (δ. 29') Λήψη
747 01-03-98 Τῆς Τυρινῆς
(Ρωμ. 13,11-14,4)
Ἡ Ἡμέρα τοῦ τέλους πλησιάζει (δ. 28') Λήψη


 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου