Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ -Κυριακή της Τυρινής 2 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου
ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ


π. Αθανασίου Μυτιληναίου


 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ έως Κυριακή των ΒΑΪΩΝ173 20-03-83 Τῆς Τυρινῆς
(Ρωμ. 13, 14)
Διάκρισις μεταξύ καλύψεως ἀναγκῶν καί ἱκανοποιήσεως σαρκός (δ. 29') Λήψη


312 16-03-86 Τῆς Τυρινῆς
(Ρωμ. 13, 11 -14,4)
Ἐγερτήριον Σάλπισμα (δ. 28') Λήψη


386 21-02-88 Τῆς Τυρινῆς
(Ματθ. 6, 14-21)
Τά κέρδη τῆς Νηστείας (δ. 29') Λήψη


428 12-03-89 Τῆς Τυρινῆς
(Ρωμ. 13,14)
Ἀνάγκες καί ἐπιθυμίες (δ. 30') Λήψη Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου