Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ -Κυριακή της Τυρινής 4 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ

790 21-02-99 Τῆς Τυρινῆς
(Ματθ. 6, 16-21)
Προετοιμασία γιά τήν Θ. Εὐχαριστία (δ. 27') Λήψη

825 12-03-00 Τῆς Τυρινῆς
(Ματθ. 6, 14-21)
Ὁ θησαυρός μας (δ. 27') Λήψη

867 25-02-01 Τῆς Τυρινῆς
(Ρωμ. 13,14)
Ἀνάγκες καί Ἐπιθυμίες (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27') Λήψη

915 17-03-02 Τῆς Τυρινῆς
(Ματθ. 6, 14-21)
Ἡ χαρωπή Νηστεία (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27') Λήψη
 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου