Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ -Κυριακή της Τυρινής 1 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ


π. Αθανασίου Μυτιληναίου


 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ έως Κυριακή των ΒΑΪΩΝ

A/A
HM/NIA
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΜΑ

137
28-02-82
Τῆς Τυρινῆς (Ματθ. 6, 14-21)
Μεστοί ἀγαθωσύνης πού ἐκφράζεται μέ την συγχωρητικότητα, τήν νηστεία καί τήν ἐλεημοσύνη (δ. 23')222
04-03-84
Τῆς Τυρινῆς
Ὁ παλαιός καί ὁ νέος Παράδεισος (δ. 28')


268
24-02-85
Τῆς Τυρινῆς
Ἡ ὑπακοή (δ. 30')


350
01-03-87
Τῆς Τυρινῆς (Ματθ. 6, 14- 21)
Ὁ θησαυρός μας (δ. 29')


491
17-02-91
Τῆς Τυρινῆς
Τά κέρδη τῆς Νηστείας (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29')

 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου