Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

No words 

http://hamomilaki.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου